Home Ekonomika

Šablona Ekonomika A_01 až A_60

 

Rozdělení do sad: 01 - 20 Základy účetnictví

                           21 - 40 Majetek, charakteristika a účtování

                           41 - 60 Účtování zúčtovacích vztahů