Home Německý jazyk

Šablona Německý jazyk N_01 až N_64

 

Rozdělení do sad: 01 - 32 Reálie německy mluvících zemí

                           33 - 64 Německá gramatika