Home Jak vznikl nápad

Jak vznikl nápad

Samotný nápad vytvořit smysluplný soubor navazujících školení pro kolegy v naší instituci vykrystalizoval z každodenního života informatika na střední škole. Opakující se prosby o pomoc při vytvoření toho, či onoho dokumentu, vypálení jednotlivých výběrů skladeb na CD, upravení obrázku do šablony, převedení souborů z jednoho formátu na druhý a podobně byly u zrodu myšlenky předat základní (později i rozšířená) moudra úspěšného uživatele ICT všem pedagogickým pracovníkům školy. Po provedení nenápadného, ale pečlivého průzkumu byly vybrány základní tematické okruhy z oblasti sw, které by co nejlépe pokrývaly potřeby vyučujících při tvorbě jejich výukových materiálů, či organizační práci. Záměrně jsme se chtěli vyhnout práci ve Wordu či Excelu, i když, ani tato kapitola není rozhodně u většiny pedagogů zdaleka uzavřena.

Jasným směrem byla tvorba prezentací s využitím vlastních grafických prvků, interaktivní tabule, práce s multimediálními soubory a dále pak publikování vzniklých materiálů prostřednictvím dnes tak oblíbených elearningových systémů. Volba padla na softwarové produkty, jimiž škola disponuje, anebo jsou volně dostupné a šiřitelné.

MS PowerPoint představuje klasickou prezentační pomůcku.

Za grafickou sekci byly vybrány Zoner Callisto 5 – vektorová grafika a PhotoStudio 9 – bitmapová úprava fotografií, obrázků, skenování předloh atd.

Audiovizuální část reprezentují Audacity pro zpracování audio souborů a Pinacle Studio 10 pro práci s videem.

Aby toho nebylo málo, případně abychom nebyli vázáni jen na lokální data přidali jsme online možnosti tvorby dokumentů na stránkách Google a celé snažení završili školením práce v elearningovém prostředí Moodle.

Třešinkou na pomyslném softwarově - kompetenčním dortu budiž zprovoznění intranetového informačního systému školy pro snadnější komunikaci, umístění databáze předpřipravených formulářů nutných k činnosti pedagogů a vedení třídních kolektivů, a jiných užitečných pomůcek.

Naprosto ideální bylo, že všechny tyto plánované aktivity krásně zapadaly do výzvy operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ v oblasti podpory „ Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení“. Stačilo tedy vytvořit rozpočet, navrhnout potřebné hardwarové zařízení, promyslet složení týmu a pak již jen přenést představy do prostředí systému Benefit 7.  

 

A bylo hotovo.