Home O ŠKOLE

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace.

 

Škola se nachází v klidné příměstské části Havířova, v Prostřední Suché. Bezproblémová je dopravní dostupnost - škola je v blízkosti vlakové zastávky na trase Český Těšín - Ostrava, autobusové spojení zajišťují linky MHD Havířov.

Škola poskytuje vzdělání žáků v studijních i učebních oborech. Absolventi učebních oborů mají možnost pokračovat ve studiu ve dvouletém denním a tříletém večerním nástavbovém studiu. V budově se nacházejí kmenové třídy a odborné učebny. Součástí školy je moderně vybavená chemická laboratoř, která slouží k laboratorním pracím z chemie, fyziky a biologie, a multimediální centrum spojené s knihovnou vybavené interaktivní tabulí a internetem - učebna je napojená na celorepublikovou knihovnickou síť. Dále pak moderně vybavená jazyková učebna a celkem tři počítačové učebny zajišťují výuku jazyků a výpočetní techniky. Kromě těchto učeben jsou v několika dalších případech třídy vybaveny interaktivní tabulí, projektory a PC vyučujícího s připojením na internet. Studentům jsou k dispozici i nově vybudované učebny pro dramatickou výchovu, učebna výtvarné výchovy s keramickou dílnou, krejčovská dílna, odborné učebny pro kadeřníky, kosmetičky, prodavače a tělocvična s moderně vybavenou posilovnou.

Součástí výuky většiny studijních i učebních oborů jsou i souvislé odborné praxe a odborný výcvik, které probíhají jak na odloučeném pracovišti školy (Kosmetička, Kadeřník), a odborných pracovištích vybraných školou.

Školní budova je poměrně nová, přesto prochází postupnou modernizací, jako je např. zateplování školy, plastová okna, modernizace toalet a sprch u tělocvičny. Podobnou rekonstrukcí projde v blízké budoucnosti i školní hřiště. Žáci mají možnost využívat stravování ve školní jídelně, v budově školy je k dispozici také bufet a automaty na teplé i studené nápoje. V době volna a přestávek využívají žáci k relaxaci i studiu multimediální učebnu a počítačové učebny. V každém patře jsou umístěna křesla a pohovky s konferenčními stolky, kde mohou žáci také odpočívat.

Všichni vyučující mají své kabinety, v nichž jsou rozmístěni podle vyučovacích předmětů. Kabinety jsou vybaveny osobními počítači s připojením na internet. Tělocvična i posilovna jsou k dispozici žákům i vyučujícím, v odpoledních hodinách zde probíhá řada sportovních kroužků. Škola umožňuje výuku pro integrované žáky, je vybavena bezbariérovými vstupy, výtahem a plošinou pro žáky tělesně postižené.