Home Vzory žádostí

Vzory žádostí

Prohlášení o odchodu domů po případném pozitivním testování na Covid 19 - nezletilí žáci

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Opakování ročníku

Prodloužení doklasifikace

Oznámení o ukončení studia

Přerušení studia

Přestup - nezletilí

Přestup - zletilí

Přestup a změna oboru - nezletilí

Přestup a změna oboru - zletilí

Přijetí do vyššího ročníku

Uvolnění z vyučování - nezletilí

Uvolnění z vyučování - zletilí

Uznání dosaženého vzdělání - nezletilí

Uznání dosaženého vzdělání - zletilí

Vrácení zápisového lístku

Vydání potvrzení o studiu

Výjimka ze školního řádu - nezletilí

Výjimka ze školního řádu- zletilí

Vystavení stejnopisu

Vzdělávání podle IVP - nezletilí

Vzdělávání podle IVP - zletilí

Změna oboru vzdělávání